Nieuws

Uitgelicht: infoblad 35 - metselen onder ongunstige omstandigheden

Het is volop zomer en de temperaturen lopen regelmatig hoog op. KNB ontvangt daardoor meer vragen over de mogelijke beperkingen bij de realisatie van baksteenmetselwerk door het weer. Voor een goed resultaat zijn een gedegen morteladvies en het treffen van maatregelen bij de verwerking cruciaal. Bij hoge luchttemperaturen, maar vooral bij bezonning van het metselwerk, moet extra aandacht worden besteed aan de voorbevochtiging en/of de nabehandeling van het metselwerk. Sterke bezonning moet worden voorkomen. Gebruik van te droge stenen kan tot een slechte hechting van de metselmortel leiden of zelfs tot het verbranden van de mortel. Onder deze omstandigheden moeten sterk zuigende stenen (IW4) daadwerkelijk goed worden bevochtigd en wordt geadviseerd ook de stenen uit klasse IW3 te bevochtigen. De voegspecie kan gemakkelijk verbranden wanneer deze in de volle zon wordt aangebracht. De voegspecie moet worden nabehandeld door middel van herhaald aanbrengen van water met behulp van een nevelspuit. Wanneer sprake is van hoge temperaturen wordt regelmatig geadviseerd het voegen maar even uit te stellen omdat het risico op verbranden van de voegspecie te groot is. 

Meer informatie? Klik hier voor infoblad 35 - metselen onder ongunstige omstandigheden