Publicaties

filter op thema:filter op categorie:

Straatbaksteen, CE-markering en KOMO

Met de introductie van de Europese norm NEN-EN 1344 en de daaraan gerelateerde CE-markering voor open bestrating, is weliswaar de harmonisatie van eigenschappen van straatbaksteen geregeld, maar wordt de zwaarte van de eisen die bij de Nederlandse situatie behoort niet vastgelegd. Anderzijds, in 2005 wordt een nieuwe Beoordelingsrichtlijn voor straatbaksteen van kracht (BRL 2360) waardoor het KOMO-keur de zekerheid blijft bieden die de gebruiker van Nederlandse straatbaksteen al van dit certificaat gewend was.