Afbeelding 3

Thema's

Arbeidsomstandigheden

KNB bevordert goede arbeidsomstandigheden door:

  • deel te nemen aan de NEPSI Social Dialogue Agreement Silica (NEPSI Agreement Silica), de afspraak van Europese werkgevers- en werknemersorganisaties om de beroepsmatige blootstelling aan respirabel silica te voorkomen of te beperken
  • het uitvoeren van het brancheplan 'Veilig werken in de keramische industrie'
  • werkgevers en werknemers gelegenheid te geven tot het volgen van cursussen in het kader van veilig werken
  • samen met werknemersorganisaties in de baksteenindustrie te werken aan het project 'Gebakken voor de Toekomst' (over duurzame inzetbaarheid).

De overheid stelt in de arbowetgeving voorschriften op voor een veilige en gezonde werkomgeving. KNB en de vakbonden geven via de arbocatalogus praktische aanbevelingen voor specifieke arborisico's in de bouwkeramische industrie.

Deze is van toepassing op alle werkgevers en werknemers in de keramische procesindustrie in Nederland. Het doel van de arbocatalogus is de veiligheid en gezondheid op de werkvloer te verbeteren, ziekteverzuim en verloop terug te dringen en het werkplezier van werknemers te vergroten.

Voor inzage in de arbocatalogus keramische (proces-)industrie klikt u hier

Onder het thema Baksteen is informatie te vinden over de productie van bakstenen.

Onder het thema Dakpannen is informatie te vinden over de productie van keramische dakpannen.

Onder het thema Keramiek is informatie te vinden over de productie van aardewerk (fijnkeramiek).