Afbeelding 3

Thema's

Post HBO-opleiding Keramiek

'Werken aan nieuwe kennis is de beste investering in de toekomst'

De post-HBO Opleiding Keramiek is een brancheopleiding die verdieping biedt op alle onderdelen van het keramisch proces. Van keramische grondstoffen, productieprocessen en materiaaleigenschappen tot test- en onderzoekmethoden. Het komt allemaal aan bod. Door relatief veel aandacht te schenken aan fysische, chemische en technologische achtergronden en de toepassingen hiervan binnen keramische processen, maken de deelnemers zich een manier van keramisch-probleemoplossend denken eigen, die zowel toepasbaar is in de traditionele (klei)keramiek als de technische keramiek.

Voor wie

De P-HBO-opleiding is bestemd voor:

 • werknemers die in het bedrijfsleven of onderzoeksinstellingen betrokken zijn bij productie, onderzoek en/of toepassingen van keramische materialen en die hun vakkennis op een hoger plan willen brengen;
 • voor werknemers die werkzaam zijn bij toeleveranciers voor de keramische industrie, de glasindustrie of bij raadgevend ingenieursbureaus, die meer willen weten over productie, onderzoek en/of toepassingen van keramische materialen;
 • studenten van het hoger technisch- en wetenschappelijk onderwijs met bijzondere belangstelling voor traditionele én nieuwe materialen. 

Toelating

Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een HBO-diploma of van een MBO-diploma aangevuld met een voltooide VKI-cursus (eindcijfer 8 of hoger), respectievelijk aangevuld met meerjarige werkervaring in een keramisch bedrijf. Basiskennis van chemie is een vereiste. Ook studenten natuurwetenschappen aan de Fontys Hogescholen worden toegelaten (in afstemming met de coördinator). 

Start en duur

Het opleidingsjaar loopt van steeds van oktober tot en met juni het jaar daarop (bij voldoende deelname) en duurt 8 maanden.

Bij de start van de opleiding wordt apart van de reguliere lessen een (vrijwillig) 'bijspijker-moment' scheikunde georganiseerd.

De lessen worden wekelijks gegeven op de woensdagmiddag, van 14.00 - 18.00 uur, uitgezonderd de schoolvakanties, aan de Fontys Hogeschool te Eindhoven. De opleiding omvat 21 bijeenkomsten. Dat is exclusief 4 dagen voor excursies en 3 middagen voor tentamens. De totale studiebelasting (lesuren en zelfstudie) is circa 240 uur. Voor het werkstuk Energie, milieu en arbeidsomstandigheden dient men op een tijdsbesteding van 24 uur te rekenen.

Doel

De deelnemer maakt zich een manier van keramisch-probleemoplossend denken eigen door middel van:

 • bestudering van fysische, chemische en technologische principes;
 • bestudering van toepassingen hiervan in de keramische procestechnologie en materiaalkunde;
 • deelname aan excursies;
 • contacten, discussies en projecten met medecursisten uit verschillende keramische en aanverwante bedrijven. 

Inhoud

Aan bod komen:

 • Grondstoffen
 • Massa(voor)bereiding
 • Vormgeving
 • Drogen
 • Sinteren
 • Glazuren en andere deklagen
 • Energie, Milieu en Arbeidsomstandigheden
 • Technische keramiek

Naast de theorie zijn er vier verplichte excursiedagen naar keramische bedrijven en een onderzoeksinstituut.

Certificering en Bewijs van Deelname

Een certificaat, erkend door de Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB), wordt onder goedkeuring van Fontys Hogescholen verkregen als de deelnemer de Opleiding Keramiek met goed gevolg heeft afgesloten.
Een Bewijs van Deelname wordt verstrekt aan de deelnemer die niet in aanmerking komt voor een certificaat, maar wel alle tentamens en hertentamens heeft gemaakt en voorts tenminste 80% van de lessen inclusief excursies actief heeft gevolgd.

Initiatief

De Post HBO-opleiding keramiek is een initiatief van de Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek, die deze opleiding in nauwe samenwerking met Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen aanbiedt.

Docenten

De opleiding wordt verzorgd door ir. J.H. van Wijck en drs. ing. J.C. Marks van het TCKI.

Kosten

De kosten voor de volledige Post HBO-opleiding Keramiek bedragen € 4885,-- (excl. BTW). Dit bedrag is inclusief cursusmateriaal. Voor studenten geldt een gereduceerd tarief. 

Brochure en Aanmelding

De brochure en aanmeldingsformulier kunt u aanvragen via het aanvraagformulier.

Contact

Voor meer informatie kunt u ook bellen met het KNB-bureau, mevrouw Jacqueline Verheem, tel. 026-3845630/634 of per e-mail: info@knb-keramiek.nl.