Afbeelding 3

Thema's

Keramische rioleringen

Gresbuizen voor riolering en industriële toepassingen zijn uit klei gebakken bouwproducten.

Gres is een keramisch materiaal dat door sintering van de klei ontstaat. Sintering is een proces waarbij klei onder geconditioneerde omstandigheden en bij een maximum temperatuur van 1200 °C wordt omgezet in een volledig nieuwe structuur.   

De grondstof

De gresbuis wordt gemaakt uit mengsels van hoogwaardige kleien. Deze grondstoffen zijn afkomstig uit diverse groeven. De winning gebeurt op een verantwoorde manier waarbij de natuurwaarden na winning in overeenstemming met de wensen van de fabrikant wordt gebracht.

Aan het mengsel van klei wordt chamotte toegevoegd. Dit is gemalen breuk van productresten die worden hergebruikt. Het wordt toegevoegd om vormstabiliteit, krimpbeperking, betere droging en stabiliteit tijdens het bakproces te verkrijgen. 

De productie

Na winning gaat de klei naar hoogmoderne installaties voor verdere bewerking.

Met behulp van machines worden de klei, chamotte en water gemengd zodat er een stabiel mengsel ontstaat. In de persen worden de producten onder vacuüm geperst. Eerst wordt de mof geperst en daarna de buis. Vervolgens wordt de buis, met behulp van een vacuümschaal, afgenomen waarna de mof en de spie afgewerkt worden. De geperste buizen worden in droogkamers met warme lucht tot maximaal 80°C gedroogd. Hulpstukken worden in de omgevingslucht gedroogd. Gedurende het droogproces krimpen de producten circa 3,5 %. Na het drogen worden de producten van een glazuurlaag voorzien. Tijdens het bakproces verkrijgen de producten hun specifieke eigenschappen zoals sterkte, dichtheid, hardheid, gladheid en corrosiebestendigheid. In de tunneloven worden de producten nauwkeurig gevolgd. Na het afkoelen en controleren van de gebakken producten worden de dichtingen aangebracht. Dit gebeurt grotendeels automatisch.  

Na dit proces verlaat het eindproduct de fabriek als gresbuis.

Gres-producten onderscheiden zich van andere bouwmaterialen doordat zij chemisch en mechanisch resistent zijn, uitstekende hydraulische eigenschappen hebben en een extreem lange levensduur van meer dan 100 jaar. Daarnaast zijn ze kleurvast en milieuvriendelijk (vrij van schadelijke stoffen).

Onderscheidend

Gresbuizen zijn:

 • Chemisch bestendig
  Alleen waterstoffluoride, een zeer agressieve stof die voor het etsen van glas wordt gebruikt, kan gres aantasten. Voor toepassing in de industriële omgeving zal per geval de samenstelling van het afvalwater bekeken moeten worden om tot een goede keuze van het materiaal voor de verbinding te komen.
 • Sterk
  De hoge mechanische sterkte van de keramische buis biedt de mogelijkheid het materiaal toe te passen in omstandigheden waar sommige andere materialen het qua draagvermogen afleggen. Gresbuizen vervormen niet. De sterkte van gresbuizen blijft in de tijd constant en wordt niet beïnvloed door externe factoren zoals samenstelling van het afvalwater, temperatuur, belasting en wisselbelasting. Gresbuizen hebben een uitstekende weerstand tegen materiaalmoeheid onder wisselende belasting
 • Bestand tegen hogedrukreinigen
  Rioleringsbuizen kunnen de impact, die uitgaat van spoelstralen met eventuele aanwezige harde bestanddelen, weerstaan. Uit testen is gebleken dat gresbuizen zelfs bij 340 bar niet beschadigd worden.
 • Slijtvastheid
  Er vindt geen slijtage in het vloeivak plaats ten gevolge van schurende delen (zand, stenen en slijpsel), de hardheid van de keramische wand voorkomt dit. Gresbuizen kunnen hierdoor een hoge afvoersnelheid van het afvalwater verwerken (gresbuizen: 15 m/s meeste andere materialen: 3 m/s).
 • Temperatuurbestendigheid
  Gresbuizen zijn inzetbaar binnen een temperatuurbereik van -10º C tot 70º C. Door het grote warmteabsorberend vermogen (1,2 W/mK) worden hoge temperaturen snel verlaagd, dit heeft echter geen nadelig effect op de uitzetting van het materiaal (uitzettingscoëfficiënt is 5.10-6).
 • Dichtheid
  Sinds midden jaren 70 hebben gresbuizen een dichting van rubber of polyurethaan die vast in de mof wordt aangebracht. Dichtingen van gresbuizen zijn ruim gedimensioneerd, zodat ze na enige verschuiving in de moffen nog steeds voldoende afdichtingdruk opgewekt wordt. Gresbuizen worden volgens de EN 295 getest op waterdichtheid bij een binnen- en buitenwaterdruk van 0,5 bar, dit onder een hoekverdraaiing en dwarsbelasting.
 • Bestand tegen brand
  Gresbuizen zijn aan de hand van testen ingedeeld in klasse A1 "niet brandbare rioleringsmaterialen", de dichtingen in klasse A2 "normaal brandbare rioleringsmaterialen". Testen hebben aangetoond dat bij een temperatuur tot 1000° gedurende 60 minuten geen schade aan de leidingen werd vastgesteld.


Normeringen

Een gresbuis voldoet aan de BRL  52230 'gresbuizen' en aan de Europese productnorm NEN-EN 295 ''Voorschriften voor gresbuizen''. Vanzelfsprekend dragen de gresbuizen een CE-keur. Dit wil zeggen dat de producten zijn getest volgens de voor keramische rioleringen geldende Europese normen. Alle producten voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit gecertificeerd door IKOB-BKB.