Afbeelding 3

Thema's

Keramiek, MVO en duurzaamheid

Duurzaamheid en klimaatverandering zijn belangrijke maatschappelijke thema's, waar de keramische industrie volop aan werkt. Zo vormen duurzame grondstofwinning, energiebesparing en terugdringing van emissies al decennia lang belangrijke speerpunten van de keramische industrie. De keramische industrie wil door onderzoek en informatieoverdracht de bewustwording over het duurzame karakter van haar producten en toepassingen vergroten. Deze producten dragen namelijk op veel terreinen bij aan het verdergaande proces van 'duurzame ontwikkeling' waarin ecologische, economische en sociale belangen bij elkaar komen. Bij duurzame ontwikkeling bestaat er een evenwicht tussen deze drie dimensies en wordt voorzien in de behoeften van de huidige generaties, zonder de mogelijkheden van de toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in het gedrang te brengen.

De duurzaamheidskwaliteiten samengevat

Keramische producten onderscheiden zich door het gebruik van een natuurlijke en zichzelf vernieuwende, lokaal beschikbare grondstof, een onweersproken levensduur zonder onderhoudsnoodzaak, non-toxiteit, kleurechtheid en vormvastheid.

Bovenal zijn de producten mooi en vormen de basis voor goede ontwerpen en een prettige en veilige omgeving met karakter en een hoge emotionele waarde. Ze vormen het decor van ons dagelijks leven met een uitstekende gebruikservaring en toekomstwaarde, en dat al vele eeuwen lang. Keramische producten zijn dus zowel in maatschappelijk als in feitelijk opzicht 'blijvend goed'.

Levenscyclus

Bij de beschouwing van duurzaamheidsprestaties van producten moet men alle stadia van de levenscyclus betrekken:

 • grondstofwinning en reserves
 • productieproces
 • de producten
 • ontwerp- en constructie
 • gebruiksfase
 • sloop, hergebruik en afvalfase

Dit is dan ook gekozen als basis voor de structuur van dit gedeelte van de KNB-website.

Kringloop keramiek

10 redenen waarom keramiek 'blijvend goed' is

 1. Gemaakt van natuurlijke grondstoffen
 2. Klei, een ruim voorradige en hernieuwbare lokale grondstof
 3. Kleiwinning geeft nieuwe natuur en rivierveiligheid
 4. Hergebruik van reststoffen in de productie
 5. Voor duurzame en dierbare toepassingen
 6. Lange levensduur zonder onderhoud
 7. Aangenaam en gezond leefklimaat in gebouwen
 8. Resistent en onbrandbaar
 9. Hergebruik producten in tweede 'levensfase'
 10. 'Beschermheer' van cultuurhistorische waarden, identiteit en karakter
MVO-Nederland logo