Afbeelding 3

Thema's

MVO bij KNB lidbedrijven

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Vanuit de natuurlijke rol van KNB als branche-organisatie richt het sectorale MVO beleid zich primair op het productie- en toepassingsproces van bouwkeramiek. Daarnaast worden leden gestimuleerd om met MVO verder aan de slag te gaan. Het uitwisselen van ervaringen en expertise op dit vlak moet bijdragen aan het vergroten van de kennis bij de leden. Het belang van communicatie en transparantie wordt benadrukt als het gaat om duurzaam ondernemen. Hierna volgt informatie van enkele KNB-leden over de wijze waarop zij MVO toepassen binnen de onderneming.