Afbeelding 3

Thema's

Bylandt straatbaksteen en Facade Beek

Bylandt - logo            Facade Beek - logo


Profiel

Bylandt Straatbaksteen en Façade Beek zijn betrouwbare fabrikanten en leveranciers van duurzame, kwalitatief hoogwaardige straatbakstenen en gevelstenen. In samenwerking met landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en opdrachtgevers hebben wij inmiddels een grote collectie gebakken producten in een enorme diversiteit aan kleuren en formaten ontwikkeld.

Bylandt Straatbaksteen en Façade Beek hebben bij al haar activiteiten een duidelijke ambitie voor ogen: werken aan een mooiere leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties door de toepassing van gebakken kleiproducten voor gebouwen en bestratingen. Daarvoor bieden wij behalve de ingrediënten ook innovatieve productoplossingen en betrouwbaar advies om zo de toepasbaarheid van het keramische product te vergroten. Bylandt Straatbaksteen en Facade Beek zijn onderdeel van CRH Plc., een internationale marktleider die is gespecialiseerd in de productie en distributie van bouwmaterialen.


MVO

Bylandt Straatbaksteen en Façade Beek hebben als eerste baksteenfabrikant niveau drie behaald op de MVO Prestatieladder. Daarnaast heeft Bylandt Straatbaksteen in de zomer 2013 het certificaat DUBO-keur ontvangen voor alle vormbak straatbakstenen. Dit milieukeurmerk van NIBE toont aan dat deze straatbakstenen tot de meest milieuvriendelijke producten in hun toepassing behoren.

Duurzaam ondernemen is een belangrijke kernwaarde van ons bedrijf. Het
behalen van niveau drie op de MVO Prestatieladder zien wij als een mooie waardering én een bewijs voor alle initiatieven die wij ontplooien op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo kopen wij sinds dit 2013 ook alleen nog groene stroom in en hebben onlangs meer dan honderd fabrieksmedewerkers (operators) een MBO-opleiding gericht op communicatie en veiligheid succesvol afgerond. Wij hechten als bedrijf veel waarde aan een duurzame samenleving en investeren daarom veel in onze mensen en processen.

Het bereiken van niveau drie op de MVO Prestatieladder is een bevestiging van
de initiatieven die Bylandt Straatbaksteen en Façade Beek de afgelopen jaren
hebben genomen. Het certificaat maakt onze inspanningen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen meetbaar en objectief aantoonbaar. Bylandt Straatbaksteen en Façade Beek zijn van mening dat het voorop stellen van haar maatschappelijke (people & profit) en ecologische (planet) verantwoordelijkheden waarde toevoegt aan de kwaliteit en waardering van haar producten. Het verkrijgen van DUBOkeur voor alle vormbak straatbakstenen is daar een logisch vervolg op.

DUBOkeur is een milieukeurmerk van NIBE, het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie. NIBE laat door middel van een levenscyclusanalyse zien hoe milieuvriendelijk een product is in vergelijking met andere producten in dezelfde toepassing. NIBE prijst de milieuprestaties van de straatbakstenen van Bylandt Straatbaksteen. Volgens commercieel directeur Jörg Blass van NIBE staat met het DUBOkeur vast dat deze vormbak straatstenen op milieutechnisch gebiedtot de top van de markt behoren. Facade Beek beschikt over een Cradle to Cradle-Basic certificaat van EPEA waarmee ook de duurzaamheid van gevelstenen wordt onderstreept.

MVO prestatieladder niveau 3Bylandt Facade Beek - Fabriek in landschap