Afbeelding 3

Thema's

Natuurlijke grondstoffen

Keramiek is één van de oudste materialen die de mensheid kent. Overal waar men sporen aantreft van oude menselijke nederzettingen zijn ook vondsten van keramiek gedaan. De basis van keramiek is de natuurlijke grondstof klei, een slijtage- en verweringsproduct van gesteenten, dat ontstaat door inwerking van vooral zon, vorst en wind. Na bewerking, vormgeving en droging van de klei ontstaat door verhitting een duurzaam en kleurvast keramisch product.

De Nederlandse keramische industrie verwerkt klei die lokaal en in ruime hoeveelheden beschikbaar is. Respect voor flora, fauna, en de mens staan aan de basis van de productie. Uit onderzoek blijkt dat klei uit de Nederlandse uitwaarden mag als een zichzelf vernieuwende grondstof worden aangemerkt. De winning van deze rivierklei is tevens van belang bij het beperken van de mogelijke gevolgen van klimaatverandering. Het houdt vaarwegen op diepte, beschermt tegen hoog water en vormt nieuwe natuur.

klei in hand van wb