Afbeelding 7

Thema's

Spelen met straatbaksteen

Bestraten

U kunt uw oprit of terras laten bestraten door een vakman of u kunt het zelf doen. Als u kiest voor zelf straten, kunt u hier een uitgebreid stappenplan vinden voor een optimaal resultaat.

Herbestraten

Bij het herbestraten van bestaande verhardingen kunnen eerder gebruikte straatbakstenen veelal opnieuw worden toegepast. Het is belangrijk de gebruikte stenen te ontdoen van grond en zand. Daarna moet het bovenste deel van de zandlaag worden losgemaakt en moeten harde voorwerpen uit het zand worden verwijderd. Vervolgens wordt het zand opnieuw onder profiel gebracht en aansluitend verdicht.

Voor een zo gaaf mogelijk resultaat houdt u gebruikt en nieuw materiaal gescheiden. Gebruikte stenen hebben in de loop van de tijd immers een diepere kleur gekregen.

Verbanden

Er bestaan veel creatieve mogelijkheden met straatsteenverbanden. U kunt variëren met patronen, formaten en kleuren.

halfsteen.jpg Halfsteensverband
Bij dit verband staan de stenen steeds loodrecht op de kantstrook. Dat heeft het voordeel dat er weinig hoeft te worden gehakt en dat de stenen snel kunnen worden gelegd. De opzet bestaat beurtelings uit halve en hele stenen.
diagonaal.jpg Diagonaalverband
Het diagonaalverband is een variant van het halfsteensverband en wordt gekenmerkt door een opzet waarbij de stenen onder 45° op de kantlaag staan. Bij dit verband moet rekening worden gehouden met meer hakwerk.
keper.jpg Keperverband
Het keperverband brengt grote stabiliteit in het werk maar vraagt aan de zijkanten om iets meer hakwerk. Het verwerken van gehakte stenen, kleiner dan een halve steen, moet worden vermeden, omdat dan zwakke delen in de bestrating ontstaan.
zigzag.jpg Zigzagverband
Het zigzagverband is een variant op het halfsteens- en keperverband.
elleboog.jpg Elleboogverband
Dit verband is eigenlijk een keperverband dat niet diagonaal wordt verlegd. Het hakwerk blijft beperkt tot een aantal halve stenen. De stenen worden loodrecht op of evenwijdig aan de kantlaag gelegd.
sierverband.jpg Sierverbanden
Straatbakstenen zijn bij uitstek geschikt om in sierverbanden te worden gelegd. Het blokverband, het vlechtverband en het waaierverband zijn bekende mogelijkheden.
combinatie_natuursteen.jpg Combinaties met andere materialen
Straatbakstenen kunnen uitstekend worden gecombineerd met andere bestratingproducten als hout en natuursteen. Hiermee kunnen verrassende resultaten worden bereikt.


Onderhoud

Verhardingen van straatbaksteen zijn onderhoudsvriendelijk en hebben een levensduur van 40 jaar of langer. Plaatselijke beschadigingen kunt u zelf eenvoudig herstellen. Bij reparatie kunt u de stenen hergebruiken. Het toepassen van een zogenaamd 'worteldoek' in de fundering voorkomt de groei van onkruid tussen de voegen. Vervuilde bestratingen kunt u met water onder hoge druk schoonspuiten, zonodig met toevoeging van milieuvriendelijke reinigingsmiddelen als groene zeep. Overmatige groei van algen kan met eenvoudige algenbestrijdingsmiddelen worden verwijderd.