Afbeelding 7

Thema's

Professionele markt

Straatbaksteen is een natuurproduct dat verleden, heden en toekomst vertegenwoordigt. Bij de inrichting en verbetering van de openbare ruimte is een belangrijke rol voor straatbaksteen weggelegd. Voor het continue proces van productontwikkeling is om een intensieve dialoog met professionals vereist: de trends, de eisen en de verschijningsvormen van straatbakstenen worden in samenspraak bepaald.